Afya Serengeti (Terveyttä Serengetiin)

Afya Serengeti -projekti, jonka nimi tarkoittaa terveyttä Serengetiin swahiliksi, sai alkunsa tutkimusohjelmasta Tansaniassa vuonna 1997. Eläinlääkäri Sarah Cleavelandin johtamasta tutkimuksesta muotoutui rabieksen vastainen projekti, jossa yhteistyössä paikallisten ihmisten kanssa taistellaan rabiesta vastaan rokottamalla alueella olevat koirat.

Serengetin luonnonpuiston ympärille perustetulla rokotusvyöhykkeellä on järjestetty säännöllisesti rokotustilaisuuksia, jotta koiranomistajat voivat pitää huolta koiriensa rokotussuojasta.

Kylissä tapahtuva rokotustoiminta on erittäin arvokasta ihmisten suojaamisessa rabiekselta, koska Serengetin alueella yli 84 %:ssa tapauksista ihmisen tartunnan lähteenä on koira.
Lemmikkikoirien suojaamisella on myös muuta merkitystä, koska niillä on monia yhteisöä hyödyttäviä käyttötarkoituksia. Ne toimivat lauman vartijoina suojaten karjaa petoeläimiltä. Niitä käytetään myös apuna metsästyksessä ja ne ovat lisäksi perheiden lemmikkejä.

Afya Serengeti -projektin päämäärä on rabieksen hävittäminen alueelta, mikä vaatii vuosia jatkuvaa rokottamista. Projektin tulevaisuus on siten edelleen tukijoiden varassa. MSD Animal Health (Merck USA:ssa ja Kanadassa) on tukenut projektia jo vuosia ja lahjoittanut yli miljoona annosta rabiesrokotetta alueen koirien rokottamiseen. Lisäksi yritys on lahjoittanut maastoauton ja lääkintäteltan, jotta projekti tavoittaisi myös Serengetin kaukaisimmat kolkat. Tämän on tehnyt mahdolliseksi eläinlääkärien ympäri maailmaa antama runsas tuki projektille.

Projektin edistysaskeleita

Raivotautisten koirien puremien ihmisten sairaalahoidon tarve on vähentynyt merkittävästi – 92 %
Rabies on eradikoitu Serengetin kansallispuiston ja läheiseltä Ngorongoron alueelta
Taudinpurkauksia ei ole todettu alueilla, joilla rokotuskattavuus on 70% tai yli
Afrikkalaisen villikoiran populaatio on kasvanut sekä puistossa että lähialueilla noin 17% joka vuosi

Afya Serengeti -tiimi on sitoutunut projektin jatkamiseen. Serengetin alueen onnistumisten innoittamana vastaavien projektien aloittamiseksi on tehty suunnitelmia muissa rabieksesta kärsivissä maissa.

Voit tutustua aiheeseen myös www.afya.org -sivustolla.